top of page

Välkommen till Advocates Protecting Children.

OM OSS

Advocates Protecting Children (hädanefter "Advocates") är en ideell (501c3) organisation som är dedikerad till att bekämpa genusindustrin, och särskilt dess predation på barn i form av oetisk social och medicinsk övergång för politiska och ekonomiska vinster. Vi betjänar och stödjer kyrkor, skolor, organisationer, familjer och individer som söker fakta och vägledning för att svara på genusideologi och aktivism.

VÅR VISION

På Advocates kämpar vi för avskaffandet av genusindustrin inklusive ett slut på genusklinikernas och kosmetiska kirurgens oetiska medikalisering av barn. Vi stödjer individer, familjer, kyrkor, företag och organisationer genom att tillhandahålla fakta, robust forskning och evidensbaserad information om den mentala och fysiska hälsan hos barn som lider av könsdysfori.

TJÄNSTER

  • Utbildning

  • Försvar

  • Föräldrastöd

  • Kyrkans stöd

  • Skapande av innehåll

  • Resurser

  • Träning

bottom of page